Idle Control System คืออะไร

ปกติรถยนต์ HONDA ทุกคันหรือเอาเป็นว่ารถทุกคันจะมีระบบควบคุมรอบการทำงานในช่วงแรกการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเจ้ากล่อง ECU ของเครื่องจะทำการคำนวนค่าของระบบจะมีความเร็วรอบคงที่ที่ค่าใดค่าหนึ่งซึ่งไม่เกิน 1000 รอบต่อนาที โดยค่าของการทำงานจะมีการป้อนกลับของเหล่า Sensor ต่างๆ ในระบบของ PGMFI ซึ่งมีอยู่หลายตัวด้วยกัน เช่น Sensor ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่อง หรือตรวจสอบอ๊อกซิเจนหลังท่อไอเสีย หรือตัวควบคุมปริมาณอากาศ EACV (electronic air control valve) ,IACV (idle air control) หรือ ISC (Idle control system)ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มปริมาณอากาศในกรณีที่รอบเครื่องยนต์เกิดการสวิง ถ้า Sensor ตัวนี้มีค่าผิดพลาดและทำให้ไม่สามารถควบคุมระบบรอบเดินเบาได้ ซึ่งต้องมีการปรับแต่งค่ากันใหม่เพื่อให้ ECU สามารถนำค่าไปปรับปรุงระบบการจ่ายเชื้อเพลิงรวมถึงปริมาณอากาศเข้าห้องเผาใหม้ได้ถูกต้อง ซึ่งวิธีนี้ใช้ตามศูนย์ HONDA เลยนะครับ

การตรวจสอบและการปรับตั้ง

1.ทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ปกติโดยให้ทำการ Warm-up เครื่องยนต์ทำงานแบบปกติ โดยให้ระบบความร้อน ทำงานปกติ โดยวิธีการทำก็คือ หลังจากทำการสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว รอจนกว่าพัดลมระบายความร้อนที่หน้าเครื่องยนต์ ทำงาน เสริมอีกหน่อยคือ ให้พัดลมทำงาน สองครั้งหลังจากที่สตาร์ต ขั้นตอนนี้กินเวลาประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่อุณหภูมิภายนอกรถ ถ้าร้อนก็ไม่นาน

2.ให้ทำการปิดกุญแจเพื่อทำการดับเครื่องยนต์

3. ขั้นตอนนี้ถ้ามีเครื่องมือวัดรอบก็เอามาต่อที่ขั่ววัดรอบจะอยู่ตรงแถวน้ำมันเบรค แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ ส่วนใหญ่จะไม่มี

4.ให้ทำการ ถอดขั่วคอนเน็ตเตอร์ ของ EACV ออก

5.ทำการ สตาร์ตเครื่องยนต์และทำการเร่งความเร็วให้คงที่ ที่ความเร็วประมาณ 1000 รอบ แล้วค่อยๆ ผ่อนความเร็วลงจนรอบเดินเบานิ่ง ถ้าไม่เหยียบคันเร่งช่วยในช่วงนี้จะทำให้เครื่องยนต์ดับและสะดุดได้ ซึ่งขั่นตอนนี้จะยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่

6.หลังจากเครื่องยนต์รอบนิ่งแล้วก็ต้องแน่ใจว่า ไม่มีโหลดเช่น ระบบแอร์ หรือ ระบบไฟส่องสว่างทำงานอยู่ เกียรให้อยู่ในตำแหน่งว่าง  หรือ จอด ซึ่งค่าของความเร็วควรอยู่ที่  550 รอบ บวกลบประมาณ 50 รอบ ทั้ง AT/MT ถ้าไม่ได้รอบตามนี้ให้ทำการ ปรับโดยใช้ไขควงปรับสกูร รอบเดินเบาบริเวณบนลิ้นปีกผีเสื้อ

7.ทำการปิดสวิทช์เครื่องยนต์

8.ต่อคอนเน็ตเตอร์ EACV กลับเข้าที่เดิม และ ถอด fuse 7.5A สำหรับ Accord Gen5 เป็น Fuse ของ กล่อง ECU เพื่อ Reset ECU เป็นเวลา 10 วินาที  ถ้าเป็นของ Prelude จะเป็น Fuse 10A   แล้วใส่กลับเข้าไป หรือใช้วิธีถอดขั่วแบตก็ย่อมได้  ก็เป็นอันเสร็จ

กล่อง Fuse Accord Gen 5

9. ทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ โดยที่ไม่มีโหลด เช่น ระบบแอร์ หรือ ไฟหน้า เกียร ตั้งใว้ประมาณ 1 นาทีให้ทำการตรวจสอบดังนี้

 

10.ทำการเปิดไฟหน้าและใส่เกียรถอยหลัง แล้วตรวจสอบรอบอีกครั้ง ว่ารอบตกหรือไม่ ซึ่งถ้าทำถูกขั้นตอน รอบต้องไม่ตกไปกว่าที่เคยตั้งเอาใว้

11.ทำการปิดไฟหน้าและเกียร แล้วทำการเปิดแอร์ รอบต้องได้เท่าเดิมนะครับ

ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวัง

ถ้าลองทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ อาจจะมีปัญหาที่อุปกรณ์อาจมีการเสื่อมสภาพแต่ไม่ได้เสีย ซึ่งมีอยู่หลายตัวด้วยกัน

1.ลิ้นปีกผีเสื้อ อาจจะสกปรก ให้ทำการล้างให้เรียบร้อยแล้วทำการปรับตั้งใหม่

2.EACV เสี่อมสภาพ อันดับแรกลองล้างก่อน ถ้าไม่หายค่อยทำการเปลี่ยนคัวใหม่ แล้วปรับตั้งใหม่

3.ระบบศูนย์ยากาศ (Vacuum) อาจรั่วหรือมีลมเข้า ลองตรวจสอบดูก่อน

4.เรื่องของวาล์วน้ำหรือหม้อน้ำ อาจทำให้ระบบมีปัญหาในเรื่องของความร้อน ต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดี

สรุป

ที่ได้ทำการเขียนบทความนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการตั้งค่าที่ถูกต้อง แต่อาจมีอุปกรณ์เสี่อมสภาพทำให้ทำการตั้งค่าเดินเบาไม่ได้ผลเท่าที่ควร โปรดทำการตรวจสอบก่อนตั้งค่า

Facebook Comments