TPS (throttle position sensor)

เป็นเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งคันเร่ง TPS จะตรวจสอบตำแหน่งของ Throttle และส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU คอมโดยสัญญาณ TPS จะต้องมีการส่งไปกับอินพุทเซ็นเซอร์อื่น ๆ เช่น MAP sensor (manifold absolute pressure sensor)  อุณหภูมิอากาศความดันบรรยากาศและความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เพื่อรักษาระดับการตอบสนองเครื่องยนต์ที่เหมาะสมและการใช้งานที่ไม่ได้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้วกล่อง ECU จะรู้ว่าการป้อนข้อมูลเค้นของคุณเป็นอย่างไร

เซนเซอร์ฮอนด้า TPS หลักการง่ายๆก็คือต้านทานที่ปรับค่าได้ (variable resister)  ซึ่งเป็นตัวต้านทานแบบพื้นฐาน พวกเขามีความต้านทานที่กำหนดในส่วนที่เปิดสุดหรือปิดสุดของลิ้นปีกผีเสื้อ  ความต้านทานลดลงและแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นจะถูกส่งไปยัง ECU ซึ่งจะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ตกครอ่อมเพิ่มขึ้นบนสายสัญญาณออกเมื่อลิ้นปีกปิดสุด แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ 0.5 V DC  และเมื่อเปิดลิ้นปีกสุดแรงดันจะเพิ่มขึ้นไปที่ 4.5 V DC อันนี้คือหลักการเบื้องต้น

TPS เสีย ตรวจสอบอย่างไร

ตรวจสอบไฟเครื่องยนต์  – รหัส # 7
อาการของ TPS ที่ไม่ดี ได้แก่  แรงสะดุดที่ความเร็วรอบต่ำ และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดปัญหาเฉพาะในตำแหน่งเร่งบางจังหวะ เช่นสะดุด หรือเกิดความไม่สัมพันธ์กับความเร็ว

TPS sensor wiring

จะมีด้วยกัน 3 เส้นตามสีดังนี้

สีเขียว  กราวด์

สีแดง สายสัญญาน

สีเหลือง ไฟ 5 โวล์ท จากกล่อง ECU โดยจะเปิดตอนที่เป็นกุญแจ ON

ทดสอบ TPS Voltage


ตรวจสอบสายสีเขียว
1. ตั้งค่ามิเตอร์แบบวัดความต้านทานหรือแบบสายไฟก็ได้จะมีเสียง
2. เชื่อมต่อสายลบของมิเตอร์กับขั่วลบแบตเตอรี่
3. เชื่อมต่อสายบวกกับสายสีเขียว ตรวจสอบว่าไม่ขาด

*** คีย์ต้องอยู่ในจุดติดไฟที่ตำแหน่ง ACC เพื่อทดสอบแรงและสัญญาณ ***

ตรวจสอบแรงดัน 5V สายสีเหลือง
1. ตั้งเครื่องวัดเป็นแรงดัน DC
2. เชื่อมต่อสายลบกับขั่วลบของแบตเตอรี่
3. นำสายบวกเข้ากับสายสีเหลือง ดูค่าแรงดันจะได้ 5v DC

ตรวจสอบสัญญาณ TPS  สายสีแดง
1. ตั้งเครื่องวัดเป็นแรงดัน DC
2. เชื่อมต่อสายลบกับขั่วลบของแบตเตอรี่
3. เชื่อมต่อสายบวกกับสายสีแดง ควรเห็นแรงดันประมาณ 0.5v และเมื่อเปิดลิ้นปีกสุดจะได้ประมาณ 4.5v ค่าที่ได้อาจน้อยหรือมากกว่านี้ได้ไม่เกิน 0.5V ได้นะครับ
4. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า TPS  โดยการลดหรือเพิ่มองศาลิ้นปีกไฟฟ้าตลอดช่วงของการเคลื่อนไหวแรงดันไฟฟ้าควรจะเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่มีช่องว่างแรงดันไฟตกทันทีหรือลดลง

** หากแรงดันไฟฟ้าของคุณไม่ถูกต้อง (4.5v ปิดและ. 5v เปิด) จะมีสกูลปรับให้ค่าใกล้เคียงที่สุด**
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในการคาริเบตแล้วให้คุณรีเซ็ต ECU เพื่อล้างรหัส  7 โดยการถอด fuse เพื่อรีเซ็ต ecu ให้ปลดสายแบตเตอรี่ลบออกถอดฟิวส์ หรือ  7.5A ECU  backup(กล่อง fuse ตำแหน่งอาจไม่เหมือนกันทุกรุ่น โปรดตรวจสอบจากตำแหน่งบนกล่อง fuse และเชื่อมต่อแบตเตอรี่ใหม่ตรวจสอบไฟเครื่องยนต์ – รหัส # 7

การปรับตำแหน่ง TPS

โดยการถอดลิ้นปีกผีเสือออกก่อน โดยจะใช้ประแจเบอร์ 10 ถอดออกมาก่อนจะมี TPS sensor ติดอยู่ข้างตัวลิ้นปีก ทำการถอดโดยใช้ไขควงปากแบนถอดสกูรออก ก็สามารถถอดออกมาได้

การติดตั้ง TPS


1. ใส่ TPS sensor ลงในสล็อต  และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนหลุมสลักเกลียวขึ้น ขันสลักเกลียวแน่น แต่หลวมพอที่จะหมุนได้
2. ติดตั้งตัวคันเร่งและต่อปลั๊กสายไฟ TPS
3. เชื่อมต่อมิเตอร์ขั่วลบกับขั่วลบของแบตเตอรี่
4. เชื่อมต่อมิเตอร์ขั่วบวกกับสายสัญญาณสีแดงและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
5. หมุน TPS จนกว่าคุณจะได้รับการอ่าน 0.5 V DC และขันสกรู
6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (0.5v ปิดและ 4.5V เปิด)

หวังว่าคงได้รับประโยชน์จากบทความนี้นะครับ

 

Facebook Comments