การทดสอบวาล์วน้ำ (How to testing Radiator Valve Thermostat)

วาล์วน้า

วาล์วน้ำเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเปิดหรือปิดทางเดินของน้ำร้อนภายในเครื่องยนต์ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีนรถทุกรุ่นที่ใช้หม้อน้ำโดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากแต่สำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะมันจะทำหน้าที่ปิดหรือเปิดให้น้ำร้อนตามอุณหภูมิที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของการปิดเปิด รถแต่ละรุ่นอาจมีค่าที่แต่งต่างกันในเรื่องของอุณหภูมิที่ปิดเปิด โดยเฉลี่ยจะมีค่า 85-90 องศาเซสเซียส

หลักการทำงานเชิงวิชาการ

หลักการทำงาน วาล์วน้ำ

เราจะรู้แค่ว่ามันเปิดหรือปิดที่อุณหภูมิเท่าไร แต่หลักการของมันก็คือการทำงานโดยการอาศัยการขยายตัวของแวคซึ่งเหมือนน้ำมันชนิดหนึ่งภายในกระบอก เมื่ออุณหภูมิปกติ จะมีสปริงดันให้ตัวปิดน้ำไม่ให้ออกเป็นยางกันน้ำซึ่งน้ำจะไม่ไหลออกตอนเครื่องยนต์เย็นหรือยังไม่ถึงอุณหภูมิห้องที่กำหนด  เมื่ออุณหภูมิถึงกำหนดตัวแวคที่อยู่ภายในจะขยายตัวขึ้น ส่งผลให้ปริมาณของแวคภายในกระบอกสูบมีการขยายตัวดันก้านให้ยกขึ้น ทำให้ไปเปิดน้ำให้ไหลออกไป และเมื่อน้ำไหลผ่านออกไปหาหม้อน้ำแล้ววนกลับมา ทำให้น้ำเย็นลงตัวแวคก็จะเย็นลงทำให้จากเดิมการขยายตัวก็จะหดลงดังเดิม ทำให้แกนที่ถูกกดลงไปปิดทางน้ำดังเดิม เป็นแบบนี้เรื่อยๆไป

อาการเสียของวาล์วน้ำ

1. เปิดค้างจะสังเกตุได้ตอนสตารฺตเครื่องยนต์ จะมีน้ำร้อนไหลผ่านท่อยางทั้งคู่ แบบนี้เราจะสังเกตเห็นได้้ด้วยตนเองคือ  ที่เข็มบอกความร้อนหน้าปัด เข็มความร้อนจะขึ้นช้ากว่าปกติ คือพูดง่ายๆว่าเครื่องยนต์ร้อนช้านั่นเอง

2. วาล์วน้ำปิดแล้วไม่ยอมเปิด   หากเกิดเคสแบบนี้ขึ้น แน่นอนถ้าน้ำในเครื่องยนต์ไม่มีทางออกมาเพื่อผสมกับน้ำเย็นจากน้ำที่ไหลมาจากหม้อน้ำ  ย่อมทำให้น้ำในเครื่องยนต์ร้อนจัด จนเดือดเป็นไอ แล้วไอน้ำร้อนจะดันเล็ดลอดออกมา พ่นผ่านฝาหม้อน้ำ  แล้ว พ่นออกมาที่ถังพักน้ำ  เกิดเป็นคราบน้ำยาหล่อเย็น กระจายเต็มห้องเครื่อง

3.วาล์วน้ำเปิดบ้างไม่ปิดบ้าง อาการนี้ไม่ได้เสีย แต่อาจเกิดจากการเสื่อมของ สปริงภายในตัววาล์วเอง หรืออาจจะเกิดจากบางอาจเสื่อมคุณภาพ เพราะการใช้งาน ปกติจะใช้การประมาณ 50000 กิโลเมตร แนะนำให้เปลี่ยนเลย

การตรวจสอบการทำงาน

ทดลองง่ายๆ เปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องขณะเครื่องเย็น จากนั้นสังเกตถ้ามีน้ำหมุนวนทันทีที่เปิดเครื่องแสดงว่าวาล์วน้ำเปิดตลอดเวลา หรือถ้าติดเครื่องแล้วรอสักพักหรือเร่งเครื่องแต่ก็ยังไม่มีน้ำหมุนวนทั้งๆที่เครื่องเริ่มร้อนหรือที่หน้าคอนโซลแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นชี้เข้าใกล้ตัว H แสดงว่าวาล์วน้ำปิดตลอดเวลา หรือการทดสอบในกรณีที่ง่ายๆ มากคือการนำไปต้มหรือไปใส่น้ำเดือด

การ testing thermostat

ค่าปกติอย่างเช่นรถ honda เครื่อง  H &F  จะเป็นดังนี้

ค่าเปิดสุด 8 มิลลิเมตร
เริ่มเปิดตั้งแต่ 169-176 F หรือ  76-80 C
เปิดเต็มที่ 194 F หรือ 90 C

หวังว่าคงได้ความรู้จากบทความนี้นะครับ

Facebook Comments